Hotline: +84 208 3861236

Bu lông, móc treo, tăng đơ chịu lực ….

Bu lông chịu lực giàn mái không gian

Mã sản phẩm: BL-KG.M12-42
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Bu lông, móc treo, tăng đơ chịu lực ….
Tóm tắt sản phẩm: Bu lông chịu lực giàn mái không gian các loại M12.M16, M18. M20, M22, M24, M27, M33, M42, M48
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm