Hotline: +84 208 3861236

Đơn vị thành viên

CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN

Công ty TNHH MTV Cơ điện
 CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN ELECTRIAL CO., LTD
 Địa chỉ: Phường Cải Đan, thành phố Sông Công, Thái Nguyên  Add: Cai Dan Ward, Song Cong City, Thai Nguyen
 Ngành nghề: Chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị  Activitives: Manufactoring, installing, repairing, maintaining devices
 Tel: 84 280 3662645             Fax: 84 280 3662 645  
 Email: cdtruongtin2008@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn tin: Meinfa)

Tags: 11