Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Kết quả giao dịch cổ phiếu người LQ

Kết quả giao dịch cổ phiếu người LQ

21/11/2023

Thông báo GDCP NNB-NLQ

Thông báo GDCP NNB-NLQ

16/10/2023

Thông báo GDCP NNB-NLQ

Thông báo GDCP NNB-NLQ

16/10/2023

MEINFA

Kết quả SXKD 9 tháng và KH 2024

12/10/2023

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

22/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

18/01/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

14/07/2021

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/04/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

08/04/2021

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05/04/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

26/03/2021

Báo cáo tài chính riêng năm 2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2020

26/03/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

23/03/2021
buca escort