Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Cách nhận biết kìm cộng lực 36" do công ty MEINFA sản xuất

Cách nhận biết kìm cộng lực 36" do công ty MEINFA sản xuất

29/10/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

16/01/2019

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15

16/01/2019

Thông báo thay đổi trưởng ban kiểm soát

Thông báo thay đổi trưởng ban kiểm soát 16.2.2017

16/01/2019

Thư ngỏ về sản phẩm mới

Thư ngỏ về sản phẩm mới "Mỏ lết kiểu 3 mỏ động 2 chiều"

16/01/2019