Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức 2023

Thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức 2023

22/04/2024

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2024

Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2024

22/04/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

19/04/2024

Giấy mời họp ĐHCĐ và tài liệu liên quan

Giấy mời họp ĐHCĐ và tài liệu liên quan

29/03/2024

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

26/03/2024

Báo cáo tài chính riêng MEINFA năm 2023

Báo cáo tài chính riêng MEINFA năm 2023

26/03/2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền NSHCK

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền NSHCK

14/03/2024

Báo cáo quản trị năm 2023

Báo cáo quản trị năm 2023

20/01/2024

Kết quả giao dịch cổ phiếu người LQ

Kết quả giao dịch cổ phiếu người LQ

21/11/2023

Thông báo GDCP NNB-NLQ

Thông báo GDCP NNB-NLQ

16/10/2023

Thông báo GDCP NNB-NLQ

Thông báo GDCP NNB-NLQ

16/10/2023

MEINFA

Kết quả SXKD 9 tháng và KH 2024

12/10/2023

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

22/07/2023
buca escort