Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Danh sách cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 năm 2019

Danh sách cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 năm 2019

11/03/2019

Danh sách nhóm cổ đông

Đề nghị các cổ đông bầu ra 01 cổ đông đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 năm 2019

28/02/2019

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

20/02/2019

Cách nhận biết kìm cộng lực 36" do công ty MEINFA sản xuất

Cách nhận biết kìm cộng lực 36" do công ty MEINFA sản xuất

29/10/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

23/03/2019