Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

16/03/2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022

17/01/2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

23/07/2022

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền

05/06/2022

Nghị quyết, biên bản, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết, biên bản, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

19/04/2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

07/04/2022

Báo cáo tài chính riêng năm 2021

Báo cáo tài chính riêng năm 2021

28/03/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

28/03/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

18/01/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

14/07/2021