Hotline: +84 208 3861236

Bu lông, móc treo, tăng đơ chịu lực ….

Tăng đơ, móc treo

Mã sản phẩm: CTĐ.02 & MT.01
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Bu lông, móc treo, tăng đơ chịu lực ….
Tóm tắt sản phẩm:
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Tay đòn kiểu 1
Kích thước: 127mm/5 inch