Hotline: +84 208 3861236

Dụng cụ chăn nuôi cừu + dê

Chuông bán cầu thép nhúng đồng 8x9

Mã sản phẩm: 121.807.030
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Dụng cụ chăn nuôi cừu + dê
Tóm tắt sản phẩm: Chuông bán cầu thép nhúng đồng 8x9
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm