Hotline: +84 208 3861236

Dụng cụ chăn nuôi cừu + dê

Kéo tỉa chuôi nhôm sơn

Mã sản phẩm: 106.607.001
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Dụng cụ chăn nuôi cừu + dê
Tóm tắt sản phẩm: Kéo tỉa chuôi nhôm sơn
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm