Hotline: +84 208 3861236

Dụng cụ chăn nuôi cừu + dê

Kìm nhôm kiểu Ukal-tag

Mã sản phẩm: 109.925
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Dụng cụ chăn nuôi cừu + dê
Tóm tắt sản phẩm: Kìm nhôm kiểu Ukal-tag
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm