Hotline: +84 208 3861236

Dụng cụ chăn nuôi gia gia cầm

Lồng vịt dây 2mm

Mã sản phẩm: 595.115
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Dụng cụ chăn nuôi gia gia cầm
Tóm tắt sản phẩm: Lồng vịt dây 2mm
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm