Hotline: +84 208 3861236

Kẹp dạng nhíp các loại

Kẹp dạng nhíp các loại (Trang 8)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Kẹp dạng nhíp các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kẹp phẫu tích
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Trang 8