Hotline: +84 208 3861236

Kẹp kim khâu mổ các loại

Kẹp kim khâu mổ các loại (Trang 13)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Kẹp kim khâu mổ các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kẹp kim khâu mổ các loại
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Trang 13