Hotline: +84 208 3861236

Kẹp mạch máu các loại

Kẹp mạch máu các loại (Trang 8)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Kẹp mạch máu các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kẹp mạch máu các loại
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Trang 8