Hotline: +84 208 3861236

Clê, mỏ lết, tô vít

Chìa vặn đa cạnh

Mã sản phẩm: CVK
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Clê, mỏ lết, tô vít
Tóm tắt sản phẩm: Chìa vặn đa cạnh 8-9; 8-10; 10-12; 12-14; 13-15; 14-17; 17-19; 19-21; 23-26
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm