Hotline: +84 208 3861236

Đầu kìm mỏ tròn

Đầu kìm mỏ tròn

Mã sản phẩm: LRN 85WQ
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Đầu kìm mỏ tròn
Tóm tắt sản phẩm: Đầu kìm mỏ tròn 4"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm