Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm bẻ tôn

Mã sản phẩm: D331 & 341
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm bẻ tôn đầu thẳng, đầu cong
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

buca escort