Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm cắt 125mm

Mã sản phẩm: DIA 125JP
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm cắt 125mm
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

buca escort