Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm cắt đầu vênh 7.5"

Mã sản phẩm: DIA 75AN
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm cắt đầu vênh 12 đọ, 35 độ: 7.5", 8"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

buca escort