Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm cắt lưỡi xiên 6"

Mã sản phẩm: SL 60JP
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm cắt lưỡi xiên 6"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm