Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm cắt mép 6.5"

Mã sản phẩm: END 65
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm cắt mép: 4.5", 6", 6.5", 7.5", 8", 9", 10", 11"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

buca escort