Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm điều chỉnh 2 vị trí

Mã sản phẩm: SJP
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm điều chỉnh 2 vị trí: 6", 8", 10"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm