Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm gắp đồ vật 11"

Mã sản phẩm: RBN 11
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm gắp đồ vật: 11", 16"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

buca escort