Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm kẹp ống nước mang lồng 10"

Mã sản phẩm: WPP 10DEU
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm kẹp ống nước mang lồng 10"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

buca escort