Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm mỏ dẹt 6"EU

Mã sản phẩm: FN 60EU
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm mỏ dẹt 6"EU
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Kìm cộng lực 36"
Kích thước: 910mm/36 inch