Hotline: +84 208 3861236

Kìm các loại

Kìm tháo vòng hãm ngoài đầu cong

Mã sản phẩm: EPB
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm các loại
Tóm tắt sản phẩm: Kìm tháo vòng hãm ngoài đầu cong: 5", 7", 9"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

buca escort