Hotline: +84 208 3861236

Kìm Điện

Kìm vạn năng 8" kiểu JIS

Mã sản phẩm: COM 80JP
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Kìm Điện
Tóm tắt sản phẩm: Kìm vạn năng 8" kiểu JIS
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm