Hotline: +84 208 3861236

Dụng cụ tháo, kẹp

Mỏ lết kẹp ống nước

Mã sản phẩm: MLKO
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Dụng cụ tháo, kẹp
Tóm tắt sản phẩm: Mỏ lết kẹp ống nước: 12", 14", 18"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm