Hotline: +84 208 3861236

Clê, mỏ lết, tô vít

Screwdriver 4 sides, 2 sides

Mã sản phẩm: TV
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Clê, mỏ lết, tô vít
Tóm tắt sản phẩm: Screwdriver 4 sides, 2 sides: 145mm, 200mm, 235mm
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm