Hotline: +84 208 3861236

Clê, mỏ lết, tô vít

Tô vít đóng 2 chiều

Mã sản phẩm: TVD.L-R.S8
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Clê, mỏ lết, tô vít
Tóm tắt sản phẩm: Tô vít đóng 2 chiều 6.5"
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm