Hotline: +84 208 3861236

Dụng cụ tháo, kẹp

Vam tháo xích

Mã sản phẩm: VTX
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Dụng cụ tháo, kẹp
Tóm tắt sản phẩm: Vam tháo xích kiểu 1 (loại đơn), kiểu 2 (loại kép)
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm