Hotline: +84 208 3861236

Bộ móc treo, đòn ép côn ô tô

Bộ móc treo, đòn ép côn ô tô

Mã sản phẩm: MTK3.02 & DDBK.01
Kho hàng: Tại cơ sở 1
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Bộ móc treo, đòn ép côn ô tô
Tóm tắt sản phẩm: Bộ móc treo, đòn ép côn ô tô K1, K2, K3
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Móc treo kiểu 3
Kích thước: 66mm/2.6 inch