Hotline: +84 208 3861236

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2083861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 02083 861236

Văn phòng HN: 84 2435762772

Tin tức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp mới

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp

(Nguồn tin: Công ty cổ phần MEINFA)