Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị phòng khám

Giá kẹp phơi phim XQ, Thùng tráng phim XQ, Giường lấy máu (Trang 44)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị phòng khám
Tóm tắt sản phẩm: Giá kẹp phơi phim XQ Thùng tráng phim XQ Giường lấy máu
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Trang 44