Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu

Xe chở bình ô xy, Giá truyền huyết thanh (Trang 46)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu
Tóm tắt sản phẩm: Xe chở bình ô xy
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Xe chở bình ô xy
buca escort