Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu

Giường bệnh nhân đa chức năng (Trang 48)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu
Tóm tắt sản phẩm: Giường bệnh nhân đa chức năng
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Giường bệnh nhân đa chức năng