Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu

Xe cáng trên xe cứu thương (Trang 49)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu
Tóm tắt sản phẩm: Xe cáng trên xe cứu thương
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Xe cáng trên xe cứu thương