Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị phòng mổ

Xe đựng quần áo mổ, một hộp hấp (Trang 55)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị phòng mổ
Tóm tắt sản phẩm: Xe đựng quần áo mổ, một hộp hấp
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Xe đựng quần áo mổ, một hộp hấp