Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị khoa sản

Bàn đẻ (Trang 57)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị khoa sản
Tóm tắt sản phẩm: Bàn đẻ
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Bàn đẻ