Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị khoa tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt

Ghế khám tai - mũi - họng Ghế điều trị (Trang 59)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị khoa tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt
Tóm tắt sản phẩm: Ghế khám tai - mũi - họng Ghế điều trị
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Ghế khám tai - mũi - họng
Ghế điều trị