Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị phòng thí nghiệm

Bàn làm thí nghiệm, Tủ gầm bàn thí nghiệm (Trang 64)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị phòng thí nghiệm
Tóm tắt sản phẩm: Bàn làm thí nghiệm Tủ gầm bàn thí nghiệm
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Bàn làm thí nghiệm
Tủ gầm bàn thí nghiệm