Hotline: +84 208 3861236

Trang thiết bị phòng thí nghiệm

Bàn mổ xác (Trang 71)

Mã sản phẩm:
Kho hàng: Tại cơ sở 1,2,3
Xuất xứ: Việt Nam
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị phòng thí nghiệm
Tóm tắt sản phẩm: Bàn mổ xác
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Bàn mổ xác