Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

Bộ móc treo, đòn ép côn ô tô

Strap Hanger Set, Fastener Set

Mã sản phẩm: MTK3.02 & DDBK.01
Kho hàng:
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Bộ móc treo, đòn ép côn ô tô
Tóm tắt sản phẩm: Strap Hanger Set, Fastener Set K1, K2, K3
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Móc treo kiểu 3
Kích thước: 66mm/2.6 inch
buca escort