Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

ELECTRIAL CO., LTD

 CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN ELECTRIAL CO., LTD
 Địa chỉ: Phường Cải Đan, thành phố Sông Công, Thái Nguyên  Add: Cai Dan Ward, Song Cong City, Thai Nguyen
 Ngành nghề: Chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị  Activitives: Manufactoring, installing, repairing, maintaining devices
 Tel: 84 280 3662645             Fax: 84 280 3662 645  
 Email: cdtruongtin2008@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn tin: )

buca escort