Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

TAM HUU CO., LTD

 CÔNG TY TNHH MTV TAM HỮU TAM HUU CO., LTD
 Địa chỉ: Phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, Thái Nguyên Add: Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Prov.
 Ngành nghề: Bán thành phẩm, phôi dập, nhiệt luyện Activitives: Semi-product, forging, heat treatment
 Tel: 84 280 3762 179        Fax: 84 280 3762 179  
 Email: tamhuu.co@gmail.com  

 


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn tin: )

buca escort