Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

MECHANICAL-ENGINEERING CO., LTD

 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ MECHANICAL-ENGINEERING CO., LTD
 Địa chỉ: Phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, Thái Nguyên  Add: Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Pr.
 Ngành nghề: Dụng cụ cầm tay, dụng cụ và thiết bị y tế, phụ tùng ô tô xe máy, dụng cụ thú y ..v.v.  Activitives: Handtools, Medical instrument & equipment, Automoblie and motobike components, Breeding and Veterinary Instruments, ect.
 Tel: 84 280 2212 220        Fax: 84 280 3862 388  
 Email: meinfa2002@gmail.com  

 

 


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn tin: )

buca escort