Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

Dụng cụ dân dụng

Hammer cool

Mã sản phẩm: BN
Kho hàng:
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Dụng cụ dân dụng
Tóm tắt sản phẩm: Hammer cool
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Búa nguội
- Búa nguội 300 BN 300 290mm/11 inch
- Búa nguội 400 BN 400 312mm/12 inch
- Búa nguội 500 BN 500 335mm/13 inch
buca escort