Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu

Ambulance Stretchers (Page 49)

Mã sản phẩm:
Kho hàng:
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu
Tóm tắt sản phẩm: Ambulance Stretchers
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Xe cáng trên xe cứu thương
buca escort