Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

Trang thiết bị khoa tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt

Ear - nose - throat examination chair Treatment Chair (Page 59)

Mã sản phẩm:
Kho hàng:
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị khoa tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt
Tóm tắt sản phẩm: Ear - nose - throat examination chair Treatment Chair
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Ghế khám tai - mũi - họng
Ghế điều trị
buca escort