Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

Trang thiết bị phòng mổ

Emergency stretcher truck (Page 50)

Mã sản phẩm:
Kho hàng:
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị phòng mổ
Tóm tắt sản phẩm: Emergency stretcher truck
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Xe chở cáng cấp cứu
buca escort