Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu

Multi-functional patient bed (Page 48)

Mã sản phẩm:
Kho hàng:
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị khoa hồi sức cấp cứu
Tóm tắt sản phẩm: Multi-functional patient bed
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Giường bệnh nhân đa chức năng
buca escort