Hotline: +84 208 3861236

Product catalog

Contact

Address: Group 10, Mo Che Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Hanoi office: 84 435762772

Trang thiết bị phòng mổ

Table to use the tray, Hemorrhoids surgery desk (Page 53)

Mã sản phẩm:
Kho hàng:
Xuất xứ:
Nhóm sản phẩm: Trang thiết bị phòng mổ
Tóm tắt sản phẩm: Table to use the tray, Hemorrhoids surgery desk
Khuyến mãi:
Khuyến mãi:
Đặt hàng

Mô tả sản phẩm


Bàn để dụng cụ có khay, bàn mổ trĩ
buca escort